Javascript de class kullanımı ve basit bir örnek

 

javascript class nedir ve nasıl kullanılır ?

 

Javascript Class Nedir ve Nasıl Kullanılır ?

JavaScript ile sınıfları (class), bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan bir yapıdır. Bu yapı, bir nesnenin bir sınıfın örneğini oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir araba sınıfı oluşturabilirsiniz ve bu sınıftan oluşturduğunuz her araba nesnesi, araba sınıfının özelliklerini ve davranışlarını kullanacaktır.

JavaScript sınıflarını kullanmak için “class” anahtar kelimesini kullanırsınız. Sınıfın adını vererek sınıfı tanımlarsınız. Daha sonra, sınıf içinde bir constructor fonksiyonu oluşturursunuz. Bu fonksiyon, sınıfın yeni bir örneği oluşturulduğunda çağrılır ve örnek özelliklerini ayarlar.

Aşağıda basit bir araba sınıfı örneği verilmiştir:

class Araba {
 constructor(marka, model, renk) {
  this.marka = marka;
  this.model = model;
  this.renk = renk;
 }

 hareketEttir() {
  console.log(`${this.marka} ${this.model} harekete geçti!`);
 }
}

const araba1 = new Araba("Toyota", "Corolla", "siyah");
const araba2 = new Araba("Ford", "Mustang", "kırmızı");

araba1.hareketEttir(); // Toyota Corolla harekete geçti!
araba2.hareketEttir(); // Ford Mustang harekete geçti!

Bu örnekte, Araba sınıfı oluşturulmuş ve constructor fonksiyonu ile marka, model ve renk özellikleri eklendi. Araba sınıfına hareketEttir() adında bir fonksiyon eklendi ve son olarak, araba1 ve araba2 adında iki araba nesnesi oluşturulmuş ve hareketEttir() fonksiyonu çağırdık. Ancak ,

Sınıfların diğer özellikleri de olabilir, örneğin:

 • Özellikler: Sınıfın özellikleri, sınıfın yeni bir örneği oluşturulduğunda kullanılacak özelliklerdir. Örneğin, araba sınıfının marka, model ve renk özellikleri gibi.
 • Yöntemler: Sınıfın yöntemleri, sınıfın yeni bir örneği oluşturulduğunda kullanılabilecek davranışları tanımlar. Örneğin, araba sınıfının hareketEttir() yöntemi gibi.
 • Örnek değişkenler: Sınıfın yeni bir örneği oluşturulduğunda oluşturulan nesnenin özelliklerine atanan değişkenlerdir. Örneğin, araba1 nesnesinin marka, model ve renk özellikleri gibi.
 • Örnek yöntemler: Sınıfın yeni bir örneği oluşturulduğunda oluşturulan nesnenin kullanabileceği davranışları tanımlar. Örneğin, araba1 nesnesinin hareketEttir() yöntemi gibi.
 • Static özellikler ve yöntemler: Sınıfın tüm örnekleri tarafından ortak olarak kullanılabilecek özellikler ve yöntemlerdir. Örneğin, tüm araba nesnelerinin kullanabileceği ortak bir hız sınırı gibi.

Sınıfları daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği beraber inceleyim:

 

class Araba {
 // Static özellik
 static hizSiniri = 120;

 // Özellikler
 marka;
 model;
 renk;
 hiz = 0;

 // Constructor fonksiyonu
 constructor(marka, model, renk) {
  this.marka = marka;
  this.model = model;
  this.renk = renk;
 }

 // Yöntemler
 hareketEttir() {
  console.log(`${this.marka} ${this.model} harekete geçti!`);
 }

 hiziArttir(artisMiktari) {
  this.hiz += artisMiktari;
  if (this.hiz > Araba.hizSiniri) {
   this.hiz = Araba.hizSiniri;
   console.log("Hız sınırına ulaşıldı!");
  }
 }

 hiziAzalt(azalisMiktari) {
  this.hiz -= azalisMiktari;
  if (this.hiz < 0) {
   this.hiz = 0;
   console.log("Araba durdu.");
  }
 }
}

const araba1 = new Araba("Toyota", "Corolla", "siyah");
const araba2 = new Araba("Ford", "Mustang", "kırmızı");

araba1.hareketEttir(); // Toyota Corolla harekete geçti!
araba2.hiziArttir(100); // Ford Mustang hızı 100 arttırıldı.
araba2.hiziArttir(50);  // Hız sınırına ulaşıldı!
araba2.hiziAzalt(200);  // Araba durdu.

Araba sınıfına hız özelliği ve hiziArttir(), hiziAzalt() yöntemleri eklenmiştir. Ayrıca, tüm araba nesnelerinin ortak olarak kullanabileceği hizSiniri static özelliği de tanımlanmıştır. Son olarak, araba1 ve araba2 adında iki araba nesnesi oluşturulmuş ve hareketEttir(), hiziArttir() ve hiziAzalt() yöntemleri çağrılmıştır.

 

Bu class örneğinden yola çıkarak constructor nedir sorusunu da bir sonraki makale de beraber inceleyelim .

 

 

 

Yorum Ekle