Javascript SHIFT ve UNSHIFT Nedir ve Nasıl Kullanılır ?

Javascript SHIFT ve UNSHIFT Nedir ve Nasıl Kullanılır ?

Daha önceki Javascript ARRAY, POP, PUSH, LENGHT makalesinde anlattığım array kullanımında hatırlarsanız sepet isminde bir dizi oluşturmuştuk ve bu dizi içerisine bir kaç eleman eklemiştik . Yine aynı örneği kullanarak Javascript Shift ve Javascript Unshift fonksiyonlarını ne olduğunu , nasıl kullanıldığını öğreneceğiniz .

Javascript’de Shift ve Unshift fonksiyonları, diziler üzerinde çalışan önemli metodlardır. Shift metodu, dizinin başındaki elemanı siler ve dizinin diğer elemanlarını bir pozisyon ileri kaydırır. Unshift metodu ise dizinin başına bir veya birden fazla eleman ekler.

Javascript SHIFT 

Javascript Shift fonksiyonu diziye ait ilk elemanı döndermektedir. Yani indis numarası en küçük olan (0) eleman hangisi ise bu eleman dönecektir . Aşağıdaki örnek ile şimdi bunu deneyelim .

let sepet= ["elma", "armut", "portakal","nane","muz"];
console.log(sepet.shift());

Javascript UNSHIFT

Javascript unshift fonksiyonu sepet dizisinin 0 indis numarasına yani ilk elemanı olacak şekilde  eleman ekler . Dizinin en başına yeni bir eleman eklemek istiyorsanız UNSHIFT kullanılabilirsiniz.

let sepet= ["elma", "armut", "portakal","nane","muz"];

sepet.unshift('kivi');
console.log( sepet);

//Konsolda aşağıdaki sonucu göreceksiniz . 
["kivi","elma","armut","portakal","nane","muz"]

Shift ve Unshift metodları, dizinin başındaki elemanları silmek veya eklemek için kullanılmaktadır. Bu metodlar, diziler üzerinde performanslı ve hızlı bir şekilde işlem yapmanıza olanak tanır.

  1. Mozilla Developer Network (MDN): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/shift
  2. W3Schools: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_shift.asp

 

Yorum Ekle