Daha önceki Javascript ARRAY, POP, PUSH, LENGHT makalesinde anlattığım array kullanımında hatırlarsanız sepet isminde bir dizi oluşturmuştuk ve bu dizi içerisine bir kaç eleman eklemiştik . Yine aynı örneği kullanarak Javascript Shift ve Javascript Unshift fonksiyonlarını ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını...