Operatörler PHP’de özel anlamı olan sembollerdir ve yapılabilecek işlem türlerini belirtirler. Genellikle matematiksel işlemler kullanılırlar . PHP de operatörler 8 farklı türe ayrılmaktadırlar ; Array / Dizi operatörleri Aritmetik operatörler Atama operatörleri Koşullu atama operatörleri Karşılaştırma operatörleri Arttırma operatörleri Mantıksal operatörler...