PHP this Anahtar Kelimesi

PHP

PHP this

“this” anahtar kelimesi, sınıf içinde tanımlı olan özelliklere ve metotlara erişmek için kullanılır.  Php this anahtar kelimesi, o anda çalışan nesnenin kendisini temsil eder. “this” anahtar kelimesi, sınıf içinde tanımlı olan özelliklere ve metotlara erişmek için kullanılır. Örneğin:

class Araba {
  public $renk;
  public $hiz;
  public $model;
  
  public function ileriGit() {
    $this->hiz += 10;
  }
}

Bu sınıfta, arabanın hız özelliği this anahtar kelimesi ile kullanılarak araba ileri git metodu içinde arttırılmaktadır. Bu şekilde hız özelliği araba nesnesi üzerinde çalıştırıldığından sadece o nesne için değişecektir.

Ayrıca, Php this anahtar kelimesi, sınıf içinde tanımlı olan metotları çağırmak için de kullanılabilir. Örneğin:

class Araba {
  public function ileriGit() {
    // araba ileri gitmek için gerekli kodlar
  }
  
  public function arabaHareketEt() {
    $this->ileriGit();
  }
}

Bu sınıfta, arabaHareketEt() metodu içinde this anahtar kelimesi ile ileriGit() metodu çağırılmıştır. Bu şekilde arabaHareketEt() metodu çağırıldığında araba ileri git metodu da otomatik olarak çağrılacaktır.

“this” anahtar kelimesi, sınıf içinde tanımlı olan özelliklere ve metotlara erişmek için kullanıldığından, sınıf içinde çalışan nesnenin özelliklerini ve metotlarını kontrol etmek ve değiştirmek için kullanılabilir. Bu sayede kodun daha okunaklı ve anlaşılır hale getirilmesi sağlanır.

 

 1. PHP.net’s official documentation: https://www.php.net/manual/en/language.oop5.basic.php
 2. W3Schools PHP OOP Tutorials: https://www.w3schools.com/php/php_oop.asp

Yorum Ekle