javascript foreach kullanımı

JavaScript dillerinin en popüler ve yaygın kullanılan özelliklerinden biri olan “foreach” döngüsü, bir dizi içindeki tüm elemanları gezmenizi ve bunlar üzerinde işlem yapmanızı sağlar. Özellikle veri işleme ve diziler üzerinde yapılan işlemlerde sıklıkla kullanılır.

Örneğin, bir dizideki tüm elemanların toplamını almak istiyorsak, foreach döngüsü kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte, “numbers” isimli bir dizi oluşturuyoruz ve bu dizideki tüm elemanların toplamını “total” değişkenine atıyoruz:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let total = 0;

numbers.forEach(function(number) {
  total += number;
});

console.log(total); // 15

Aynı işlemi, “for” döngüsü ile de yapabiliriz ancak foreach döngüsü daha okunaklı ve anlaşılır bir kod yazmamıza olanak tanır. Ayrıca, foreach döngüsü sadece diziler için değil, herhangi bir iterable nesne için de kullanılabilir. Örneğin, bir “Set” nesnesi için de aynı şekilde kullanabiliriz:

 

let mySet = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
let total = 0;

mySet.forEach(function(number) {
  total += number;
});

console.log(total); // 15

Foreach döngüsünün bir diğer önemli avantajı, döngü içinde dizi boyutunu değiştirmek gibi işlemler yapmamıza olanak tanımasıdır. Örneğin, bir dizideki tüm elemanları ikiye katlamak istiyorsak aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

 

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

numbers.forEach(function(number, index, array) {
  array[index] = number * number;
});

console.log(numbers); // [1, 4, 9, 16, 25]

Foreach döngüsü, ayrıca diziler içinde arama yapmamıza da olanak tanır. Örneğin, bir dizideki tüm tek sayıları bulmak istiyorsak aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
let oddNumbers = [];

numbers.forEach(function(number) {
  if (number % 2 !== 0) {
    oddNumbers.push(number);
  }
});

console.log(oddNumbers); // [1, 3, 5, 7, 9]

Foreach döngüsü, JavaScript dillerinin en yaygın ve kullanışlı özelliklerinden biridir. Veri işleme ve diziler üzerinde yapılan işlemlerde sıklıkla kullanılır ve okunaklı, anlaşılır ve esnek bir kod yazmamıza olanak tanır. Bu yüzden, JavaScript ile çalışırken mutlaka foreach döngüsünü öğrenmeniz ve uygulamanız önerilir.

 

javascript do-while döngü örnekleri

Yorum Ekle