javascript ile xml okuma

JavaScript ile XML dosyalarını okuma işlemi yapmak için iki yöntem kullanabiliriz. İlki, XMLHttpRequest objesi kullanmak, ikincisi ise jQuery kütüphanesini kullanmaktır.

XMLHttpRequest objesi kullanarak XML dosyasını okuma

 

// XMLHttpRequest objesi oluşturma
var xhttp = new XMLHttpRequest();

// Dosya içeriği alındığında yapılacak işlemler
xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    // XML dosyası içeriği alındı
    var xmlDoc = this.responseXML;
    // XML dosyasındaki elemanları okuma
    var elements = xmlDoc.getElementsByTagName("elementName");
    for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
      console.log(elements[i].childNodes[0].nodeValue);
    }
  }
};
// XML dosyasının yolunu belirterek dosya içeriğini alma isteği yapma
xhttp.open("GET", "data.xml", true);
xhttp.send();

Bu örnekte, XMLHttpRequest objesi ile “data.xml” dosyasının içeriği alınmaktadır. İçeriği alındıktan sonra, getElementsByTagName() fonksiyonu kullanılarak dosyada “elementName” adlı elemanlar aranmaktadır. Bu elemanların içeriği döngü ile okunur ve consol’a yazdırılır.

jQuery kütüphanesini kullanarak XML dosyasını okuma:

 

$.ajax({
  type: "GET",
  url: "data.xml",
  dataType: "xml",
  success: function(xml) {
    $(xml).find('elementName').each(function(){
      console.log($(this).text());
    });
  }
});

Bu örnekte, jQuery ile aynı işlem yapılmaktadır. Ancak bu sefer parseXML() fonksiyonu kullanılarak XML dosyası içeriği alınmıştır. Ve find() fonksiyonu kullanılarak “elementName” adlı elemanlar aranmıştır.

Her iki yöntemde de, okunan XML dosyasındaki elemanlar aranarak, içeriği alınır ve kullanıcıya sunulur. Hangi yöntemi kullanacağınız tamamen projenizin ihtiyacınagöre değişebilir. Örneğin, eğer projenizde sadece XML dosyalarını okuma işlemi yapacaksanız ve jQuery kütüphanesini zaten kullanmıyorsanız, XMLHttpRequest objesi kullanmanız daha uygun olabilir. Ancak, eğer projenizde jQuery kullanıyorsanız ve başka işlemler için de kullanacaksanız, jQuery ile XML dosyalarını okuma işlemi yapmanız daha pratik olabilir.

Ayrıca, XML dosyasının boyutu ve içeriğinin büyüklüğü de okuma işlemi için kullanacağınız yöntemi etkileyebilir. Örneğin, eğer XML dosyası çok büyük ve içeriği çok detaylı ise, XMLHttpRequest objesi kullanmanız daha uygun olabilir çünkü bu objenin içeriği yüklemeden önce işleme sokması mümkün olur. Ancak, eğer dosya boyutu küçük ve içeriği basit ise, jQuery ile okuma işlemi yapmanız daha hızlı ve pratik olabilir.

Sonuç olarak, JavaScript ile XML dosyalarını okuma işlemi için XMLHttpRequest objesi ve jQuery kütüphanesi gibi iki farklı yöntem mevcuttur. Hangi yöntemi kullanacağınız projenizin ihtiyacına ve dosya boyutu ve içeriğine göre değişebilir. Önemli olan, okuma işlemi için en uygun yöntemi seçerek, kullanıcıya en hızlı ve doğru şekilde bilgi sunmaktır.

Yorum Ekle