Javascript Tarih Formatı ve Kullanım Şekilleri

javascript operatorler

Javascript Tarih Formatları

JavaScript ile tarihi ekrana yazdırmak istersek ve herhangi bir biçimlendirme yapmazsak aşağıdakine benzer bir çıktı alırız. Bu biçimlendirme sizin de farkettiğiniz gibi çok da kullanışlı değil . Bu formata ISO formatı denmektedir.. Tabi bu durum tarih formatını nerede kullanacağınıza göre değişmektedir. İşte bu durumda tarih formatlarını iyi anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor .

Sat Jan 01 2000 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Standart Saati)

Eğer milisaniye formatında yazmak isteseydik aşağıdaki şekilde bir çıktımız olacaktır . Ayrıca milisaniye cinsinden tarih yazdırmak istediğimiz de tarih başlangıcı olarak 1 OCAK 1970 00:00:00 dan itibaren hesaplama yapacaktır .  Örnek : 946684800000

Format Çıktı Örneği
ISO formatı “2021-02-09” (Uluslararası standart)
Kısa tarih formatı “02/09/1981”
Uzun tarih formatı “Mar 12 2021” veya “12 Mar 2021”
Tam tarih formatı “Wednesday March 25 2001”

toUTCString

Gösterilen kod örneği çalıştırıldığı zaman “Sun, 26 Sep 2021 10:21:44 GM” şeklinde bir çıktı görüntülenir .

var tarih = new Date();   
alert(tarih.toUTCString());

toDateString

Aşağıdaki kod çalıştırıldığında “Sun Sep 26 2021” e benzer bir çıktı alınacaktır.

var tarih = new Date();   
alert(tarih.toDateString());

Unutmamanız gereken noktalardan biride javascript sunucu taraflı çalışmamaktadır bu sebeple bilgisayarınızın tarih bilgisini ekranda göreceksinizdir.

ISO Formatı

ISO tarih formatı ISO 8601’dir ve yazım şekli YYYY-AA-GG biçimindedir . Genellikle veri tabanına bir tarih yazdırmamız gerektiğinde bu formatta kullanılmaktadır.

alert(Date("2021-02-09"));

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımız zaman “Sun Sep 26 2021 13:31:15 GMT+0300 (GMT+03:00)” şeklindeki formata çevirip ekrana yazacaktır. ISO formatını kullanırken gün , ay  belirtmeden ya da tarih saat dakika saniye cinsinden de yazılabilmektedir.

alert(Date("2021-02"));
alert(Date("2021"));

YYYY-AA-GGTSS-DD-SSZ şeklinde ayrıca yazılabilir. Dikkat edilmesi gereken tarih ve saat T harfi ile ayrılmakta olmasıdır. Formatın sonundaki Z harfi ISO tarih formatında olduğunun belirtilmesi içindir .

alert(Date("2021-02-09T12:00:00Z"));

Kısa Tarih Formatı

Kısa tarih formatı yazım biçimi AA/GG/YYYY şeklindedir.

alert(Date("02/09/2021"));

Uzun Tarih Formatı

Uzun olarak tarih formatını yazmak istersek AAA GG YYYY şeklindedir.

alert(Date("Mar 15 2021"));

Tam tarih formatı

Uzun olarak yazılan tarih formatı tam tarih olarka kabul edilebilir.

alert(Date("Sun Mar 10 2021 03:00:00 GMT+0300 (Türkiye Standart Saati)"));
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Ekle