Var Let ve Const Arasındaki Farklar

Javascript kodlarımızı yazarken karşılaştığımız VAR , LET ve CONST kelimeleri vardır . Bunların görevleri değişken tanımlamak olsa da aslında bu tanımlamaların arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim ;

VAR

var ile tanımlanan değişkenlerin kapsamı diğerlerinden daha fazladır . Bunları şu şekilde açıklayabilirizi.

  • Var ile tanımlanan değişkenler daha sonra değiştirilebilir
  • Var ile tanımlanan değişlenler kodun herhangi bir yerinde ve birden fazla kez kullanılabilir . Ya da tekrar tanımlanabilir.
  • Var ile tanımlanan değişkenler fonksiyonların kapsamı içerisindedir (function scope) yani fonksiyon içerisinde Var kullanılarak tanımlanmış değişkenlere fonksiyon dışından erişim sağlanamaz.
var isim = 'Serhat'; 
console.log(isim); // "Serhat" isim değişkeni Serhat olarak döner 
function yasKac (_yas) { 
var yas = _yas; 
console.log(yas); 
} yasKac(40); 
console.log(yas); // undefined olarak cevap dönecektir

LET

let ile tanımlanmış değişkenlere sadece tanımlandığı kapsamda ulaşılabilir . Block scope’dan kasıt her bir süslü parantezin ({}) içerisidir Sonradan tekrar değiştirilebilir Aynı kapsam (scope) içerisinde sadece bir sefer tanımlanabilir. Tekrar tanımlanmaya çalıştığında kod hata verir ve çalışmayı durdurur.

CONST

const ile tanımlanmış bir değişken let kullanımında olduğu gibi tanımlandığı kapsam (block scope) içerisinden erişilebilir ve bunun dışından erişimler sağlanmaz. const kelimesi aslında Constant yani Sabit anlamını taşımaktadır . Kullanıldığı kapsam içerisinde sabittir ve değiştirilemez .

Yorum Ekle