javascript Use Strict Nasıl Kullanılır ve Kod Kalitesini Nasıl Artırır?

JavaScript, web geliştirme alanında en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. Ancak, JavaScript’in esnek yapısı, bazen kod kalitesini düşürebilir ve hataların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, JavaScript’in “use strict” özelliği, kod kalitesini artırmak için kullanılabilir.

“Use strict” özelliği, JavaScript kodunun daha sıkı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu özellik, kodun daha güvenli ve tutarlı olmasını sağlar. “Use strict” özelliği, JavaScript kodunun başına eklenen bir ifadedir. Bu ifade, kodun sıkı modda çalışmasını sağlar.

Örneğin, aşağıdaki kodda “use strict” özelliği kullanılmamıştır:

function myFunction() {
x = 3.14;
return x;
}

Bu kodda, “x” değişkeni tanımlanmadan önce kullanılmıştır. Bu, JavaScript’in esnek yapısı nedeniyle hata vermez. Ancak, bu kodun “use strict” özelliği kullanılarak yazılması, hata vermesini sağlar:

"use strict";
function myFunction() {
x = 3.14;
return x;
}

Bu kodda, “x” değişkeni tanımlanmadan önce kullanıldığı için hata verir. Bu, kodun daha güvenli ve tutarlı olmasını sağlar.

“Use strict” özelliği, ayrıca JavaScript’in bazı özelliklerini devre dışı bırakır. Örneğin, “with” ifadesi, “use strict” özelliği kullanıldığında kullanılamaz. Bu, kodun daha tutarlı olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnekte, “with” ifadesi kullanılmıştır:

var person = {name: "John", age: 25};
with (person) {
name = "Jane";
age = 30;
}

Bu kodda, “with” ifadesi kullanılarak “person” nesnesinin özelliklerine erişilmiştir. Ancak, bu kodun “use strict” özelliği kullanılarak yazılması, hata vermesini sağlar:

"use strict";
var person = {name: "John", age: 25};
with (person) {
name = "Jane";
age = 30;
}

Bu kodda, “with” ifadesi kullanıldığı için hata verir. Bu, kodun daha tutarlı olmasını sağlar.

“Use strict” özelliği, ayrıca JavaScript’in bazı hatalarını ortaya çıkarır. Örneğin, “NaN” (Not a Number) değeri, “use strict” özelliği kullanıldığında hata verir. Bu, kodun daha güvenli olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnekte, “NaN” değeri kullanılmıştır:

var x = 10 / "Hundred";

Bu kodda, “Hundred” değeri sayısal bir değer olmadığı için “NaN” değeri döndürür. Ancak, bu kodun “use strict” özelliği kullanılarak yazılması, hata vermesini sağlar:

"use strict";
var x = 10 / "Hundred";

Bu kodda, “Hundred” değeri sayısal bir değer olmadığı için hata verir. Bu, kodun daha güvenli olmasını sağlar.

“Use strict” özelliği, JavaScript kodunun daha sıkı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu özellik, kodun daha güvenli ve tutarlı olmasını sağlar. “Use strict” özelliği, JavaScript kodunun başına eklenen bir ifadedir. Bu ifade, kodun sıkı modda çalışmasını sağlar.

Yorum Ekle