PHP de if , else ve elseif diğer yazılım dilleri ile benzer bir yazım ve kullanım şekline sahiptir . IF ifadesi değişkenin ya da değişkenlerin istenen koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder . Bu kontrol sonucun da koşuldan dönen sonuç TRUE ise...