JavaScript ile API’den veri çekmek için öncelikle bir XMLHttpRequest (XHR) nesnesi oluşturmanız gerekmektedir. Bu nesne, bir web sayfası tarafından bir HTTP isteği göndermenizi ve yanıtı almanızı sağlayacaktır . Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, bir GET isteği göndererek, bir API’den bir dize...