PHP, dosya oluşturma ve içerisine yazma işlemleri için çeşitli fonksiyonlar sunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında en sık kullanılanlar “fopen()”, “fwrite()” ve “fclose()” fonksiyonlarıdır. Aşağıdaki kod bloğu, belirli bir dizin içerisinde “example.txt” adlı bir dosya oluşturur ve “Merhaba, bu bir örnek dosya içerisindeki...