Docker güvenliği, uygulamaların ve verilerin korunması için kritik öneme sahiptir. Docker imajlarının ve konteynerlerinin güvenliği, sızıntıları önlemek ve saldırıları engellemek için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca, güvenli bir Docker ortamı oluşturmak için en iyi uygulamaların takip edilmesi gerekmektedir....