Docker Compose, birden fazla Docker konteynerini tek bir uygulama olarak çalıştırmak için kullanılır. Bu, uygulamanın farklı bileşenlerinin bir arada çalışmasını sağlar ve geliştirme, test ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırır....