PHP dilinde “switch” yapısı, birden fazla koşulun kontrol edilmesini ve bu koşullara göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. “case” yapısı ise “switch” yapısı içerisinde kullanılan koşulları ifade eder. Örnek olarak, bir kullanıcının girdiği sayının değerine göre farklı işlemler yapmak isteyebiliriz. Bu durumda...